Ionapperat for 3A-terapi3A-Terapi

(Atmosfærisk Aktivering af Akupunkturpunkter)

3A-Terapi bruges som supplement ved zoneterapi og akupunktur.

Denne behandlingsform er baseret på en særlig helseteknik, hvor den med basis i atmosfærisk luft påfører legemets største organ, huden, en meget kraftig effekt, der vil frigive energier, som ingen tidligere har anvendt i helbredelse.

Helseteknikken er baseret på en kendt og dokumenteret fysisk viden om luftioner, der er fremstillet ved hjælp af såkaldte ionisatorer. Det er disse negative luftioner, der har så helsebringende effekt, når de rammer huden.

Det har længe været kendt, at astmapatienter fik det bedre, når de opholdt sig i rum, der indeholdt mange negative luftioner.

Populært kan man sige, at terapien tilfører kroppen iltens energi, som er livsnødvendig for et godt helbred.

Terapien anvendes ved næsten alle lidelser, eksempelvis:

         Brandsår        Gigt
Eksem Frossen skulder
Hudproblemer Ischias
Astma Forstuvninger
Hovedpine Immunforsvar
Migræne Træthed
Mavesår Neuroser

Kilde:

John F. Wetling: 3A Atmospheric Activation of Acupoints
Kontrollerede undersøgelser udført på astmapatienter er offentliggjort i Ugeskrift for læger nr. 150/2 1988. Iongenerator og astmatisk bronkitis/Astma bronciale.

Kontakt:

Gudrun Linneberg
Ekkodalen 3
8600 Silkeborg

Telefontid mandag - fredag: 8.00 - 9.00
Tlf.: 86 83 72 88
Fax:  86 83 66 44