Rød solhatHelhedsterapi

Helhedsterapi anvendes som supplement ved akupunktur, zoneterapi og kiroterapi.

Helhedsterapi sigter på behandling af klienten som helhed, snarere end på behandling af en afgrænset sygdom. Denne holdning kaldes holistisk (oldgræsk: holos = hel) og bestræber sig på at omfatte alle aspekter af patientens situation - fysiske, mentale, psykiske - i behandlingsprogrammet.

Holisme vil i praksis komme til at indebære erkendelsen af, at ligesom enhver patient er et unikt individ, er vedkommendes biokemiske og patologiske mønstre også individuelle.

Helhedsterapi er en behandlingsform, som består af kost-, vitamin- og mineralterapi samt behandling med plantemedicin. Mange af nutidens sygdomme og lidelser skyldes ernæringsmangler, fejlernæring eller forgiftning af den ene eller den anden art.

Vort miljø bliver forgiftet med sprøjtemidler og overgødskning, og vore fødemidler bliver forsynet med et utal af tilsætningsstoffer og farvestoffer. Alt dette skal vor organisme acceptere. Derfor bliver den overbelastet af stoffer, som den har svært ved at skaffe sig af med igen.

Plantemedicin har en god effekt i sådanne situationer.

Kilder:

           Dr.A.Vogel:    Naturen som biologisk Vejviser, Den lille Doktor, Leveren, Cancer.
Erik Kirchheiner: Effektiv Naturhelbredelse
Oscar Christensen: Naturmedicinsk Vejviser om Dr.A.Vogels Naturmedicin.

Kontakt:

Gudrun Linneberg
Ekkodalen 3
8600 Silkeborg

Telefontid mandag - fredag: 8.00 - 9.00
Tlf.: 86 83 72 88
Fax:  86 83 66 44